Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
WYBORY BURMISTRZA GMINY NOWOGARD PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY NOWOGARD 2014-11-19 09:05
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 2014-11-19 09:06
Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej. 2014-11-14 08:04
rozkład jazdy na wybory samorządowe 16 listopada 2014 2014-11-10 15:14
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 2014-11-04 12:54
Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców 2014-11-04 12:54
Szkolenie komisji obwodowych 2014-10-24 16:13
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Nowogard w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:41
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Nowogardzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:41
Protokół z losowania w sprawie nadania numerów listom kandydatów 2014-10-22 11:31
Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-23 08:31
Orange Polska 2014-10-21 10:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGARDU Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU - informacja o granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-16 12:25
Gminna Komisja Wyborcza w Nowogardzie 2014-09-29 09:59
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-17 15:21
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego 2014-09-17 15:21
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (WRAZ ZE ZGŁOSZENIAMI) 2014-09-08 13:59
Umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2014-09-01 07:59
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 29 sierpnia 2014 r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym 2014-10-24 13:47
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014-08-27 15:42
Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-08-27 15:41
Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-08-27 15:40
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-22 07:53
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (WRAZ ZE ZGŁOSZENIAMI) 2014-09-11 11:38
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-22 07:52