herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwrócenia się do sołectw o opinię w zakresie projektu Uchwały o ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejsecem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard.