herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 6/2018 z dnia 24.05.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Topolowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164, 202 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard.