herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 4/2018 z dnia 7 maja 2018 r., którą odmówiono zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06.10.2015 r. nr 18/2015, znak: ABPP.6733.25.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111 i 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard