herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2015 z dnia 6 października 2015 r. znak: ABPP.6733.25.2015,dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111 i 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard.