herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

W związku z wnioskiem Zastępcy Burmistrza Nowogardu pana Krzysztofa Kolibskiego z dnia 06 października 2017 roku, działającego z upoważnienia Burmistrza Nowogardu pana Roberta Czapli (w załączeniu opinia prawnika gminy Nowogard o legalności i skuteczności takiej dyspozycji), Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVIII.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 11 października 2017 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1