Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie


OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie

I. Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 1. wykształcenie wyższe

 2. minimum 3 letni staż pracy

 3. znajomość problematyki finansów publicznych, rachunkowości jednostki budżetowej, klasyfikacji budżetowej, planu kont

 4. znajomość przepisów prawa pracy

 5. obsługa komputera

 6. dobry stan zdrowia

 7. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

II. Na stanowisku kasjer będzie miał powierzone w szczególności obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

 1. dokonywanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych

 2. sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych

 3. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

 4. pobór i odprowadzenie gotówki do banku

 5. prowadzenie dokumentacji kadrowej

III. kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny

 2. życiorys (z podaniem kontaktowego nr telefonu)

 3. kserokopie świadectw pracy

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

 5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

IV. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie” w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6B w Nowogardzie w terminie do 20 października 2006r. Wszelkich informacji w sprawie naboru udziela Pani Teresa Skibska - Kierownik Ośrodka pod numerem (091)3926248 lub (091)3926289.

V. Inne informacje.

Dane kandydatów do naboru, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

OPS Nowogard zastrzega zatrudnienie wybranego/nej kandydata/tki na czas próbny, a następnie na czas określony i nieokreślony. Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2500 zł brutto.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 04-10-2006 22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2006 22:35