herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (budowie nowego układu drogowego), przebudowie oraz budowie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 39, 55/3, 56, 58, 65/1, 84, 85/4, 86/4, 87, 102, 103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów.