herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym: ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury (placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej, itp.), oświetlenia terenu, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów.