Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administrracyjnego w sparwie budowy kanalizacji sanitarnej


Nowogard, dnia 13 września 2006 r.

GKMiOŚ.7624/13/06

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), o wszczęciu w dniu 04 września 2006 r. na wniosek firmy „ELJOT” - B.L.M.T. Jarosz z siedzibą przy ul. Partyzantów 13c/8 w Gdańsku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi: Wojcieszyn, Maszkowo, Żabówko, Żabowo wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji miejskiej Nowogardu.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Starosty Goleniowskiego

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod adresem: http://bip.nowogard.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 26-09-2006 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2006 07:39