herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybibe zprzetargowym nieruchomości przeznaczonych na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli urządzeń wodno-ściekowych na terenie gminyNowogard