herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 klas pierwszych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowogard a także dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.