herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r., znak: PP.6733.3.2017 przez Wójta Gminy Osina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 obręb nr 5 miasta Nowogard