herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg, budowie sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard