herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 13/2017 z dnia 23.01.2017r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz budynku sanitarnego dla kierowców, wiaty na kontenery na odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym z odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem do odbiornika na terenie działek o nr geodezyjnych 216/26, 84 i 55/2 w obrębie Łozienica) na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/1 w obrębie Łozienica gm. Goleniów.