herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXV/224/16 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów Gimnazjów Gminy Nowogard w ramach działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020