herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach o nr geodezyjnych: 187, 274, 202/11, 202/6 i 203/9 w obrębie Kulice wraz z przyłączami w działkach o numerach geodezyjnych: 202/3, 202/4, 202/5, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/10, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/15, 203/16, 203/17, 203/18, 203/19 w obrębie Kulice gm. Nowogard.