herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 36/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 142/9, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20 w obrębie Załom gm. Goleniów