herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 32/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 43619 Nowogard wraz z przyłączem elektroenergetycznym i zjazdem z drogi gminnej oraz urządzeniami budowlanymi, przy ul. Gen. Józefa Bema 32 w Nowogardzie na terenie części działki o nr geodezyjnym 80/11 w obrębie 2 miasta Nowogard.