herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2016 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie umorzenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek o nr geodezyjnych 94 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz 188, 193 (obecnie 193/1), 33/3 w obrębie 5 miasta Nowogard zawieszonego postanowieniem z dnia 04.12.2013 r., znak: ABPP.6733.25.06.2013.AP.