herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki nr 11/1 w obrębie 6 miasta Goleniów w ramach uzupełnienia przedsięwzięcia ,,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przyłączy w ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie w ramach projektowanej przebudowy tej ulicy?.