herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 122/2016 z dnia 07.11.2016r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 31 pawilonów hodowlanych, budynku gospodarczego (do składowania słomy), 6 silosów na paszę oraz rozbudowie płyty obornikowej, wraz z urządzeniami budowlanymi i układem komunikacyjnym, a także budowie instalacji kanalizacji deszczowej (zakończonej wylotem do rowu melioracyjnego - działka nr 8 i przez działki nr 7 i 29 w obrębie Nowe Wyszomierki) , na terenie działek o nr geodezyjnych 32/1, 32/2 i 33 w obrębie Nowe Wyszomierki, gmina Nowogard; w ramach rozbudowy fermy norek umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 700 DJP (280 000 szt. norek amerykańskich).