herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 27/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej, obejmującej przebudowę przepustów i budowie zjazdu do drogi gminnej, na terenie działek o numerze geodezyjnym 335 w obrębie Żółwia Błoć oraz 104 w obrębie Białuń gmina Goleniów.