herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr= 72 m3/d na terenie działki nr 186/39 położonej w miejscowości Wyszobór obręb geodezyjny nr 8, gmina Płoty