herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 22/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.05.2016 r. nr 10/2016, znak: ABPP.6733.09.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 232 w obrębie Gryfice ? 7, gm. Gryfice.