herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 18/2016 zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.12.2015 r. nr 24/2015, znak: ABPP.6733.29.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 62/3 w obrębie Baszewice gm. Gryfice.