herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2016 z dnia 19 maja 2016 r. znak: ABPP.6733.09.2016, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 232 w obrębie Gryfice - 7, gm. Gryfice, w zakresie zmiany ustaleń dotyczących warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego