herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXX/181/2016 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi