herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: ABPP.6733.29.2015,dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 62/3 w obrębie Baszewice gm. Gryfice, w zakresie infrastruktury technicznej- zaopatrzenia w energię cieplną.