herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, na terenie działki o nr geodezyjnym 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard.