herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wieży ciśnień na budynek użyteczności publicznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, i 1/7 w obrębie 10 miasta Goleniów, gm. Goleniów