herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne, budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Stanisława Malinowskiego w Osinie wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi, na terenie działki o nr geodezyjnym 202/1 w obrębie Osina gm. Osina