herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Zarządzenie nr 185/2016 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.04.2016 r w sprawie powołania Komisji przetargowej *** Zarządzenie nr 185a/16 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy *** Zarządzenie nr 185b/16 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzania obligatoryjnej formy pisemnej na dokumentowanie wszelkich operacji finansowych i gospodarczych