herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji nr 4/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 345/4, 345/6, 345/7 w obrębie Goleniów ? 5, gm. Goleniów,