herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie zatrudni asystenta nauczyciela od 01.04.2016r. do 23.06.2016r. w wymiarze ? etatu na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. Kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata lub dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.