herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Zarządzenie nr 166/2016 Burmistrza Nowogardu dnia 29 lutego 2016 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego do reprezentacji Gminy Nowogard w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ)