herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo- rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej, Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów- 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów- 10 w zakresie zmiany ustaleń dot. parametrów inwestycji.