herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w działkach o nr 157/3, 158/1, 158/6 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o nr 300/1, 298/8, 299/9 w obrębie Kulice gm. Nowogard.