herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci: - linii kablowej SN 15 kV na terenie działek o nr geodezyjnych: 269, 313/4, 312/6 w obrębie Błotno oraz 312/12 w obrębie Grabin gm. Nowogard; - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 312/8 w obrębie Grabin gm. Nowogard; - kontenerowej stacji transformatorowej na terenie działki o nr geodezyjnym 312/12 w obrębie Grabin gm. Nowogard.