herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z siecią kablową 0,4 kV i złączami kablowymi na terenie działek o nr geodezyjnych: 576, 577, 578, 579/1, 579/4, 581/1, 581/2, 582, 733/2 w obrębie 2 miasta Nowogard