herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 439/1 i 439/6 w obrębie Rzęskowo oraz 10/2, 15/2, 15/6, 19/53, 20, 39/10, 39/16, 52/1 i 52/2 w obrębie Gryfice ? 1, gm. Gryfice.