herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 4361 Nowogard, w skład której wejdą m.in.: wieża kratowa o wysokości do 64 m n.p.t., system antenowy, urządzenia operatora, przyłącze elektroenergetyczne, a także urządzenia budowlane oraz dojścia i dojazdy, przy ul. Nadtorowej 12A w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard