herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwstycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowo ? pomiarowego oraz węzła kablowego w działkach o nr geodezyjnych 183/6 i 185 w obrębie 5 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach geodezyjnych 94 i 101 w obrębie 3 miasta Nowogard.