herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej (na terenie działki nr 13/20 w obrębie Karsk), linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 87, 71, 74, 153/6, 153/5, 13/20 w obrębie Karsk gm. Nowogard