herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Owieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 121/2014 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania fermy norek amerykańskich umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 731,25 DJP (292 500 sztuk norek amerykańskich) zlokalizowaną na terenie działek nr 76/1 i 76/2 w obrębie Wołowiec i działce nr 19/41 w obrębie Wierzchy, gmina Nowogard