herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 115/2014 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 670 DJP zlokalizowaną na terenie działek nr 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 i 75 w obrębie geodezyjnym Maszkowo, gmina Nowogard