herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard Przedmiotem przetargu jest niezabudowana część działki o numerze ewidencyjnym 311/7 o pow. 15,4931 ha (grunty orne, symbol użytku gruntowego ? RIVa, RIVb), położona w obrębie Olchowo gmina Nowogard z przeznaczeniem na cele rolne. Przedmiot dzierżawy zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej kolorem czerwonym. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 5 lat.