herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące umorzenia postępowania wydania zmiany decyzji nr 7/2014 CP w sprawie: lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.04.2014 r. dot. budowy sieci wodociągowej de 90PE oraz kanalizacji sanitarnej PCV200 zlokalizowanej w ul. Monte Cassino na terenie dz. nr 57/5, 62, 56/1 i 115/13 wraz z przyłączami do działek 115/12 i 115/11 w obrębie 1 miasta Nowogard.