herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działkach o nr geodezyjnych 157/3 i 158/1 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 300/1, 298/8, 299/9 w obrębie Kulice wraz z przyłączami w działkach o nr geodezyjnych 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6 i 299/7 w obrębie Kulice, gm. Nowogard