herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXVI/354/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym